اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

توصیه های معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار به اصناف محترم

توصیه های معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار به اصناف محترم
سرهنگ دوم یساولی ضمن عرض تبریک روز ملی اصناف به کسبه و کلیه صنوف محترم سبزوار , توصیه هایی بشرح ذیل جهت آموزش اصناف ارائه که انتظار می رود این موارد جهت افزایش ضریب امنیت حوزه کسب و کار مورد توجه کسبه محترم. قرار گیرد .