حضور رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت سبزوار و هیئت رئیسه اتاق اصناف سبزوار در دادگستری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

علی کیانی رئیس اتاق اصناف سبزوار و نماینده اتاق اصناف ایران به همراه هیئت رئیسه اتاق اصناف و علی امیدبخش رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت سبزوار با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار دیدار کردند وهفته قوه قضائیه را به ایشان تبریک گفتند. علیرضا برغمدی ، رضا خیرآبادی ، علی اصغر عسکری و قاسم شهرآبادی اعضاء […]