اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

حضور پرشور و گسترده مردم مومن، متعهد و ولایت مدار شهرستان سبزوار در انتخابات 28 خرداد

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

تقدیر و سپاس با سلام و احترام         بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خانواده بزرگ اصناف و بازاریان شهرستان سبزوار را از حضور پرشور و گسترده مردم مومن، متعهد و ولایت مدار شهرستان سبزوار در انتخابات 28 خرداد را ارج می نهیم وضمن عرض تبریک  به  منتخبین عزیز و گرامی شورای ششم با اعلام بیعت […]