اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

دیدار صمیمی امام جمعه سبزوار با هیئت رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی به مناسبت روز ملی اصناف

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

دیدار حضرت آیت الله مقیسه امام جمعه سبزوار با هیئت رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی سبزوار به مناسبت یکم تیرماه گرامیداشت روز ملی اصناف.در این دیدار جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند.معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار،رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان سبزوار،معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان سبزوار،رئیس اداره تعزیرات حکومتی […]