اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

روابط عمومی اتاق اصناف سبزوار– روز چهارشنبه 7 دیماه 1401 با حضور جناب آقایان کفشکنان و امیدبخش معاونین محترم اداره کل صمت خراسان رضوی آقای مهندس حسین شریعتمدار تهرانی بعنوان ریاست جدید اداره صمت شهرستان سبزوار معرفی شد ودر پایان از زحمات ارزشمند جناب آقای مهندس محمدرضا پورکاویان در مدت تصدی این پست تقدیر شد.در این مراسم آقای رضا خیرآبادی رئیس اتاق اصناف شهرستان سبزوار،آقای حریریان نماینده فرمانداری،جناب سرهنگ شهرآبادی رئیس پلیس اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی،جناب سرهنگ غفوری منش فرمانده حوزه بسیج اصناف حضور داشتند.