اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف سبزوار – روز ۵ شنبه ٨ دیماه ١۴٠١ جلسه ای با حضور ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سبزوار جناب آقای خیرآبادی به اتفاق هیات رئیسه و جمعی از روئسای اتحادیه های صنفی و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر مهراندیش و مهندس صفاری رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد برگزار گردید.
🔻در اين جلسه مباحثی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی توسط آموزشگاه ها و مرکز فنی و حرفه ای برای اصناف مطرح شد.
و همچنین در مورد آزمون تایید صلاحیت توسط آموزشگاه ها و کارشناسان اتحادیه ها توافقاتی صورت پذیرفت.
🔻در پایان این جلسه ریاست محترم اتاق اصناف به اتفاق همراهان از کارگاه های مرکز فنی و حرفه ای بازدید بعمل آوردند.