اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف سبزوار به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با رئیس دادگستری سبزوار دیدار نمودند.علی کیانی رئیس اتاق اصناف سبزوار ،علیرضا برغمدی ،رضا خیرآبادی ،قاسم شهرآبادی وعلی اصغر عسکری اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف سبزوار در این دیدار حضور داشتند.