حضور دکتر نصرآبادی معاون مدیر کل و رئیس اداره آموزش وپرورش سبزوار در اتاق اصناف به مناسبت گرامیداشت روز ملی اصناف و عرض تبریک به اعضاء هیئت رئیسه و پرسنل اتاق اصناف.