اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مشکلات اصناف وکسبه با حضور دادستان شهرستان سبزوار در سالن اجلاس اتاق اصناف برگزار گردید.در این جلسه رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت و همچنین فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی حضور داشتند.