اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

انتخابات اتاق اصناف شهرستان سبزوار در روز پنجشنبه مورخ 7 مهرماه 1401 باحضور حداکثری رؤسای اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار در محل اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان سبزوار برگزار گردید.

انتخابات راس ساعت 13 شروع و در ساعت 14:30 دقیقه به پایان رسید ونتیجه انتخابات به شرح ذیل می باشد.

1- آقای رضا خیرآبادی 28 رای

2- آقای علی حسین زاده 24 رای

3- آقای محمدرضا عراقیان 24 رای

4- آقای ابراهیم توسلی پور 22 رای

5- آقای مهدی مخبری 22 رای

6- آقای امیرحسین عالمی 19 رای عدالبدل اول

7- آقای هادی فرنودفر 17 رای عدالبدل دوم