باحضور رئیس دادگستری شهرستان سبزوار

یکشنه 23 آبان 1400 اجلاس عمومی اتاق اصناف شهرستان سبزوار با حضور رئیس دادگستری شهرستان سبزوار،رئیس اداره تعزیرات حکومتی ،سرپرست اداره صمت،رئیس شورای اسلامی شهرستان،رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ،رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و رؤسای اتحادیه های صنفی در محل مهمانسرای جهانگردی برگزار گردید.