روز سه شنبه یکم آذر ماه 1401 اولین اجلاس عمومی اتاق اصناف در دوره هیئت رئیسه جدید با حضور معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان سبزوار،معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اداره تعزیرات حکومتی ،رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت سبزوار،رئیس پلیس اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی،فرمانده حوزه بسیج اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی برگزار گردید.

دراین جلسه انتخابات اعضاء کمیسیون های شش گانه اتاق اصناف انجام گردید.

1- کمیسیون بازرسی :

آقای قاسم طبسی ( رئیس ) ، آقای مهدی باشتنی (نایب رئیس) ، آقای مهدی تهرانی مقدم (دبیر)

2- کمیسیون حل اختلاف :

آقای رضا کوشکی (رئیس) ، آقای احمد نودهی (نایب رئیس) ، آقای محمد زردکوهی ( دبیر)

3- کمیسیون بودجه اقتصادی :

آقای علی کیوانلو (رئیس ) ، آقای قاسم کاظمی راد (نایب رئیس ) ، آقای هادی یازدار (دبیر)

4- کمیسیون فرهنگی :

آقای احمد بداغ آبادی (رئیس ) ،آقای وحید دروکی (نایب رئیس) ، آقای سیدحمید راستی ثانی (دبیر)

باتوجه به حدنصاب نرسیدن دو کمیسیون با یکدیگر ادغام گردید.