اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

روز سه شنبه یکم آذر ماه 1401 اولین اجلاس عمومی اتاق اصناف در دوره هیئت رئیسه جدید با حضور معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان سبزوار،معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اداره تعزیرات حکومتی ،رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت سبزوار،رئیس پلیس اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی،فرمانده حوزه بسیج اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی برگزار گردید.

دراین جلسه انتخابات اعضاء کمیسیون های شش گانه اتاق اصناف انجام گردید.

1- کمیسیون بازرسی :

آقای قاسم طبسی ( رئیس ) ، آقای مهدی باشتنی (نایب رئیس) ، آقای مهدی تهرانی مقدم (دبیر)

2- کمیسیون حل اختلاف :

آقای رضا کوشکی (رئیس) ، آقای احمد نودهی (نایب رئیس) ، آقای محمد زردکوهی ( دبیر)

3- کمیسیون بودجه اقتصادی :

آقای علی کیوانلو (رئیس ) ، آقای قاسم کاظمی راد (نایب رئیس ) ، آقای هادی یازدار (دبیر)

4- کمیسیون فرهنگی :

آقای احمد بداغ آبادی (رئیس ) ،آقای وحید دروکی (نایب رئیس) ، آقای سیدحمید راستی ثانی (دبیر)

باتوجه به حدنصاب نرسیدن دو کمیسیون با یکدیگر ادغام گردید.