اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف رسما فعالیت خود را در تاریخ 1401/07/17 در اتاق اصناف شهرستان آغاز نمودند.در این جلسه سرهنگ شهرآبادی رئیس پلیس اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان،رضا شجاع رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،رؤسای اتحادیه های صنفی وجمعی از بازاریان وکسبه وهمچنین پیشکسوتان صنفی حضور داشتند.

رضا خیرآبادی رئیس اتاق اصناف شهرستان سبزوار ضمن تشکر وقدردانی از رؤسای اتحادیه های صنفی بیان نمود اصناف همچون گذشته محور اصلی وتاثیرگذار اقتصادی کشور بوده و هدف اصلی حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط بستگی دارد.